KONEHUONE

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Konehuone Oy Päivänkakkarantie 8 02270 Espoo

Yhteydenotot ja tiedustelut: tietosuoja@konehuone.fi

2. Rekisteriasiat

Vastaamme kohtuullisen ajan kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

Suomen Konehuone Oy:n asiakas- ja yhteyshenkilörekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Suomen Konehuone Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely yhtiön toimintaan liittyviin tarkoituksiin, Suomen Konehuone Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Suomen Konehuone Oy:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
Nimi
Sähköpostiosoite
Matkapuhelinnumero
Yrityksen osoitetiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Suomen Konehuone Oy:n asiakastietojärjestelmästä ja tietoja pidetään yllä manuaalisella päivityksellä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä luovuttaa Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan pyynnöstä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Suomen Konehuone Oy:n tietoverkko ja laitteistot, joilla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

11. Verkkosivut

Suomen Konehuone Oy sivuilla ei ole pakollista rekisteröintiä. Itse verkkopalvelun käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen henkilö voitaisiin tunnistaa. Palvelun käytöstä voidaan kerätä tilastollisia tietoa palvelun kävijämääristä, suosituimmista sivuista, kestosta tai muita vastaavia tietoja.

Näitä tunnistetietoja käytetään verkkopalvelun kehittämiseen ja markkinoinnin tueksi. Näitä tietoja käsittelevät vain tehtävää hoitavat henkilöt.