Jussi Jaurola, Cohesity

Tallennetun tiedon määrä kasvaa dramaattista vauhtia aiheuttaen samalla yhä enenevissä määrin ongelmia. Miten tämän kasvun vauhdissa voidaan pysyä, entä miten tallennettua tietoa voidaan hallita?

Ongelma ei ole erityisen uusi, koska yritykset ovat jo vuosien ajan taistelleet kasvun aiheuttamia haasteita vastaan. Tallennetun tiedon kasvun taustalla ei kuitenkaan ole suoraan ns. ensisijaisen tiedon kasvu, koska se edustaa vain noin viidettä osaa kokonaismassasta. Haasteet liittyvät käytännössä aina siihen suurempaan osuuteen, eli sekundaariseen dataan, josta isoimmat alueet ovat varmuuskopiot, arkistot sekä erilaiset analytiikkasovellusten käyttämät massat. Cohesity teetti vuoden 2018 lopulla ongelmaan liittyen ensimmäisen erittäin kattavan tutkimuksen, jossa haastateltiin 900 IT-alan ammattilaista globaalisti, kattaen käytännössä kaikki toimialat sekä yksityisen ja julkisen sektorin. Tämän tutkimuksen tulokset ovat suoraan ladattavissa verkkosivuiltamme.

Kasvavien tietomassojen haltuun ottaminen on ollut Cohesityn tavoitteena perustamisesta lähtien. Teknologiamme avulla yritykset saavat kattavan näkymän tallennettuun tietoon, samalla minimoiden ylimääräisten kopioiden aiheuttaman tarpeen tallennusvälineille sekä haasteen tiedon pirstaloitumiselle. Teknologiamme sisäänrakennettu analytiikka mahdollistaa jopa älykkäät haut tallennetusta datasta, josta hyvä esimerkki on esimerkiksi GDPR-vaatimukset. Miten voit vastata GDPR:n mukaisiin vaatimuksiin, jos et tiedä mitä tietoa on tallennettuna, minne ne on tallennettu, kenellä tietoon on pääsy, sekä ennen kaikkea mitä tiedostot sisältävät?

Kokonaisvaltainen näkemys tallennettuun tietoon on helpointa aloittaa tuomalla tiedon varmistaminen moderniin alustaan. Samaa alustaa voidaan käyttää myös muihin tarkoituksiin kuten arkistointi, analytiikka, tiedostojaot sekä testi-, ja kehitysympäristöt. Kun tieto on varmistettuna alustaamme, yrityksenne voi välittömästi alkaa jatkojalostaa tietoa, ja luoda tallennetulle tiedolle merkittävää lisäarvoa. Analytiikan avulla voimme mm. nopeasti etsiä tiettyä tietoa sekä nähdä välittömästi missä kyseinen tieto on tallennettuna ja miten pitkään sitä säilytetään. Tiedätkö esimerkiksi, löytyykö yrityksenne virtualisointiympäristön virtuaalikoneiden sisältä luottokorttitietoja tai henkilödataa (PCI-DSS tai PII)? Cohesityn tekoälyn mahdollistamana kykenemme myös nopeasti kertomaan yritykseenne kohdistuneesta ransomware-hyökkäyksestä tai muista merkittävistä muutoksista, jotka usein ovat ensimmäisiä merkkejä mahdollisesta tietomurrosta.

Yhdessä Konehuoneen kanssa olemme auttaneet yrityksiä matkalla tiedon jatkojalostukseen. Konehuoneen pitkä kokemus tiedon suojaamisesta yhdistettynä ymmärrykseen tiedon jatkojalostuksesta tarjoaa asiakkaillemme selkeää kilpailuetua sekä merkittäviä kustannussäästöjä – riippumatta siitä, sijaitseeko yritysten käyttämät datat omissa konesaleissa, sivutoimipisteissä tai julkisessa pilvessä. Konehuone on rakentanut DataPlatformimme ympärille kattavat kokonaispalvelut tarjoten kaiken käyttöönotosta koulutukseen sekä jatkuviin palveluihin.