Projektitoimitukset

Konehuoneella on mittava ja laaja kokemus vaativien toimitusprojektien toteuttamisesta. 

Onnistunut projekti edellyttää nykytilanteen ja asiakastarpeen ymmärtämistä. Niiden pohjalta voidaan suunnitella kokonaisuus, jossa on huomioitu myös integraatiot olemassa olevaan ympäristöön ja sen toiminnallisuuksiin.

Kanssamme toteutettu projekti saavuttaa sille asetetut tavoitteet sovitussa aikataulussa, budjetissa ja sovituin resurssein.

Tyypillisiä projektitoimituksemme vaiheita:

Tarvekartoitus

Asiakastarpeen ja nykytilan ymmärtäminen työpajoja hyödyntäen

Suunnittelu

Yhteiseen tarvekartoitukseen perustuva ratkaisu

Projektointi

Projektisuunnitelman laatiminen ja organisointi

Asennukset

Esiasennus ja konesaliasennus

Käyttöönotto

Käytettävyystestit, suorituskykytestit, toiminnallinen testaus

Migraatiot

Sovitussa laajuudessa

Luovutus

Hyväksymistestaus

Käyttökoulutus

Projektin yhteydessä tapahtuva opastus

Hypercare

Tuotantoon viennin yhteydessä tapahtuva tehostettu seurantajakso

Dokumentointi

Sovitussa laajuudessa

Kysy lisää palveluistamme

Konehuoneen sertifioidut asiantuntijat tarjoavat asiakkaille markkinoiden terävintä teknologiaosaamista. Viemme liiketoimintasi seuraavalle tasolle.