Fingrid vastaa Suomen kantaverkossa tapahtuvasta sähkönsiirrosta tuottajilta jakeluverkko- ja teollisuusyrityksille. Yhtiö edistää sähkömarkkinoiden toimintaa, ja investoi vuosina 2015-2025 noin 1,2 miljardia euroa kantaverkon kehittämiseen. Se on edellyttänyt panostuksia muun muassa IBM:n toimittamaan tietojärjestelmäkokonaisuuteen sekä Konehuoneen suunnittelemaan ja toteuttamaan it-arkkitehtuuriin.

Sähkönsiirron kantaverkossa kulkee noin 75 prosenttia kaikesta Suomessa käytetystä sähköstä.  Verkko sisältää noin 14.000 kilometriä voimajohtoja ja yli 100 sähköasemaa. IBM toteutti Fingridille vuonna 2012 ELVIS-tietojärjestelmäkokonaisuuden, joka koostuu kahdeksasta eri sovelluksesta. Konehuone tarjoaa osaamista ja tukea IBM:n palvelin- ja tallennusratkaisuista sekä tallennusverkoista.

”Konehuone on strateginen kumppanimme, ja koko projekti oli heiltä hieno suoritus.”

Marko Haikarainen, Fingrid

”ELVIS-tietojärjestelmä on kantaverkkomme toimivuuden, hallinnan ja kehittämisen kannalta kriittisen tärkeä”, kertoo Fingridin ICT-palvelupäällikkö Marko Haikarainen. ”Tarvitsimme syvällisempää teknologiaosaamista IBM:n teknologioista kuin mitä ict-ulkoistuskumppanimme kykeni tarjoamaan. Konehuoneen henkilöstön ammattitaito osoittautui jo tarjousvaiheessa ylivertaiseksi. Yhteistyömme on vuosien saatossa syventynyt, ja heistä on tullut strateginen kumppanimme.”

Huolellisesti suunniteltu ja testattu

Fingridillä on kaksi pääkonesalia ja yksi varmentava konesali. Sen oma konesaliympäristö on maantieteellisesti hajautettu, ja katastrofisietoisuus on korkealla tasolla. Fingrid käynnisti syksyllä 2016 ELVIS-tietojärjestelmän it-arkkitehtuurin uudistushankkeen.

”Oli aika päivittää vanha it-infrastruktuuri uuteen. Tarvitsimme lisää kapasiteettia, suorituskykyä ja halusimme parantaa kustannustehokkuutta. Meille oli tärkeää, että koko arkkitehtuurin vaihto sujuisi mahdollisimman vähäisin käyttökatkoin”, sanoo Haikarainen.

Konehuoneen asiantuntijat analysoivat nykytilanteen ja tekivät mittauksia sekä koko uudistettavan arkkitehtuurin ja optimoitavan alustan suunnittelun. Suunnittelussa arvioitiin uuden teknologian vaikutuksia vasteaikoihin sekä loppukäyttäjäkokemukseen. Suunnitelma sisälsi myös käyttökuormatestejä sekä ehdotuksen teknologiapäivityksen toteuttamiseen.

Onnistunut käyttöönotto

Fingridin it-arkkitehtuurin uudistus ja virtuaalipalvelimien migraatio toteutettiin suunnittelu, testaukset ja käyttöönotto mukaan lukien noin kolmessa kuukaudessa pienin käyttökatkoin.

”Sovelluksen toimivuus testattiin ennen uuden it-arkkitehtuurin käyttöönottoa, ja varsinainen käyttöönotto sujui kyllä hienosti. Projekti oli mittava, sillä koko tietojärjestelmän arkkitehtuuri uudistettiin. Tämä lukeutuu niiden harvinaisten projektien joukkoon, joka sujui aikataulussa ja pysyi budjetissa. Uuden teknologian päivitys sujui mallikkaasti, ja se oli Konehuoneelta hieno suoritus.”

Konehuoneen asiantuntijat ovat myös Fingridin it-infrastruktuurin hallinnan pääkumppani Elisa Appelsiinin tukena ja suorittavat firmwaren sekä käyttöjärjestelmien päivityksiä.

Konehuoneen asiantuntijat tekivät jo suunnitteluvaiheessa yhteistyötä IBM:n ohjelmistopuolen kanssa. IBM vastaa sovelluksen toimivuudesta ja päivityksistä. Konehuone vastasi projektista.

”Projektin onnistuminen edellytti yhteistyötä meidän, Elisa Appelsiinin, IBM:n ja Konehuoneen kesken. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun meille toteutettiin it-infrauudistus, jossa päävastuu oli sovellustoimittajalla. Konehuone toimi oman it-yksikkömme ja IBM:n yhdistävänä voimana.”

Varmatoiminen it-infrastruktuuri

Konehuoneen suunnittelema, testaama ja toteuttama it-arkkitehtuuri tarjoaa suorituskykyä ja korkeaa käytettävyyttä Fingridin kasvaviin tarpeisiin vuosiksi eteenpäin. Työkuormat siirtyvät automaattisesti varajärjestelmille laitteen tai komponentin vikaantuessa. Katastrofisietoisuus on viety korkealle tasolle.

”Uudistettu ympäristö on toiminut luotettavasti, ja ELVIS-tietojärjestelmän käytettävyys on ollut hyvällä tasolla. Infrastruktuurin tukipalvelut ovat toimineet hyvin.”

Konehuone tuottaa Fingridille palveluna myös lisenssinhallinnan ILMT 9 -työkalulla. ”Etsimme pitkään oikeaa kumppania. Lisenssiomaisuutemme on jatkuvasti ajan tasalla, ja voimme nyt hyödyntää lisenssejämme aiempaa tehokkaammin.”

Konehuone tarjoaa Fingridille: 

  • Skaalautuvan ja vikasietoisen alustan (IBM Power -palvelimet, tallennusratkaisut, tallennusverkot) suunnittelun, testauksen ja käyttöönoton.
  • Valvontaa ja tukea vikatilanteissa sekä konsultointia it-infrastruktuurin kehittämisessä (arkkitehtuurisuunnitelmat, teknologian kehityssuunnitelmat).
  • Projektiosaamisen ja projektien johtamisen.