Alykas-varmistus-turvaa-Savon-ICT-n-palvelutuotantoa

”Rubrik sisältää tekoälyyn perustuvia ominaisuuksia, ja toimii SLA vaatimusten mukaisesti.”

Veli-Pekka Mikkonen, Savon ICT-palvelut   

Julkishallinnon organisaatioille ict-palveluja tuottavan Savon ICT-palvelut Oy:n varmistus uudistettiin Rubrikin modernilla ratkaisulla. Iisalmella kotipaikkaa pitävän Savon ICT tarjoaa asiakkailleen monipuoliset ict-palvelut modernilla hyperkonvergoidulla konesaliarkkitehtuurilla. Varmistuksen laatu ja nopeus ovat nousseet tekoälyä sisältävällä varmistusratkaisulla sekä Konehuoneen jatkuvilla palveluilla uudelle tasolle.  

 

Savon ICT:n strategiana on tuottaa kustannustehokkaita ja laadukkaita ict-palveluja lähellä asiakkaita sekä palveluiden käyttäjiä. 23 ammattilaista työllistävä Savon ICT palvelee noin 20 julkishallinnon omistajaorganisaationsa lisäksi pienempiä kunnallisia yhtiöitä ja säätiöitä.  

”Asiakkaidemme palveluksessa on tuhansia työntekijöitä. Modernisoimme konesalimme perusteellisesti, jotta voimme turvata asiakkaillemme häiriöttömät ict-palvelut. Mahdollisissa vikatilanteissa palvelun tuottaminen jatkuu automaattisesti toisessa konesalissa ilman että käyttäjä huomaisi mitään”, sanoo Savon ICT:n käyttöpäällikkö Hannu Tenhunen. ”Aiemmin olimme modernisoineet virtualisointialustamme Nutanixin teknologialla ja tämän käyttöönoton jälkeen oli aika parantaa myös varmistuksen laatua.” 

Savon ICT:n konesalien data replikoidaan ja kahdennetaan erilliseen konesalitilaan. Rubrik ottaa tietokannoista myös varmistukset ajonaikaisesti. ”Edellinen varmistusratkaisumme ei toiminut vaatimustemme mukaisesti. Rubrikin ratkaisut on suunniteltu toimimaan käsi kädessä Nutanixin teknologian kanssa”, sanoo Savon ICT:n ict-suunnittelija Veli-Pekka Mikkonen. ”Rubrikin teknologia on lisäksi edistyksellistä, ja ratkaisu sisältää tekoälyyn perustuvia ominaisuuksia. Tekoäly esimerkiksi ryhtyy tarvittaessa toimeen, jotta SLA vaatimukset toteutuisivat.”

Fyysisetkin palvelimet saman varmistuksen piirissä

Rubrikin ratkaisulla varmistetaan Savon ICT:n virtuaalipalvelimien lisäksi kaikki noin 20 fyysistä palvelinta. Optimaalisen varmistusratkaisun toteuttaminen sisälsi Konehuoneen toteuttamaan kartoituksen, suunnittelun, TCO-laskelmat ja käyttöönottoprojektin.

”Varmistamme tuotantopalvelimet neljän tunnin välein, ja voimme palauttaa dataa tietyltä aikaväliltä tarpeen vaatiessa muutamassa minuutissa sinne mistä ne ovat kadonneet. Tunteja kestävistä nauhavarmistuksista olemme päässeet kokonaan eroon”, kertoo Mikkonen. ”Saamme ilmoituksia silloin kun varmistukset eivät ole menneet läpi. Emme aiemmin saaneet riittävästi tietoa siitä miksi varmistukset eivät onnistuneet toivotulla tavalla, mutta nyt saamme.” 

Savon ICT:n omat ammattilaiset olivat mukana varmistuksen modernisointiprojektissa, ja käyttöönotto sujui suunnitelmien mukaan. ”Uuteen varmistusratkaisuun ja sen tarjoamiin työkaluihin perehdyimme käytännön tasolla myös asennusten yhteydessä. Käyttöönotto sujui hyvin”, sanoo Mikkonen. 

Konehuone tuottaa Savon ICT:lle ennakoivat ja reaktiiviset jatkuvat tukipalvelut sekä kokonaisvaltaista ICT ympäristön terveydenhoitoa. Konehuoneen asiantuntijat kertovat asiakkaalleen myös uusimmista ominaisuuksista sekä auttavat ympäristön kehittämisessä.   

”Konesali-infrastruktuurimme modernisointi on vastannut odotuksiimme myös varmistuksen osalta”, sanoo Tenhunen. ”Konehuoneelta saamme hyödyllistä tietoa ympäristömme toimivuudesta, ja voimme ennakoida lisätarpeet ajoissa.”  

Rubrikin moderni varmistusratkaisu pähkinänkuoressa:

  • Toimii saumattomasti yhteen Nutanixin hyperkonvergoidun teknologian kanssa.
  • Nopeasti kehittyvä ratkaisu sisältää tekoälyyn perustuvia työkaluja ja ominaisuuksia. 
  • Sisältää valmiit integraatiot julkipilvipalveluihin, ja voi varmistaa myös julkipilveä.  
  • Aktiivikäytöstä poistettua dataa voidaan siirtää edullisesti julkipilveen. 
  • Torjuu tehokkaasti haittaohjelmia tekoälyä hyödyntämällä. 
  • Suorittaa tehokkaasti myös ajonaikaisia tietokantavarmistuksia. 
  • Vähentää varmistusosaamisen tarvetta, helpottaa työtä ja nostaa automaatiotasoa. 
  • Tuo varmuutta palautuksiin.